T.O. ČTYŘLÍSTEK

Foto týdne

Herne, chraň nás

Herne, chraň nás

Kalendář

Statistika

Who is who

Jeho jasnost, nejvyšší představitel a duše osady,vůdce smečky, romantik, Euroindián, trapper, hudebník, volejbalista, chatař... ale především námi milovaný kamarád.

Narozen v dobách, kdy ještě nebylo matrik a o jeho původu a věku se tedy můžeme jen dohadovat. Jisté je, že někdy v devadesátých letech minulého století byl poprvé spatřen v Hostýnských vrších, oděn do polní maskovací uniformy, s US tornou na zádech. Svého času štíhlý sportovec, pohledný, dívkami obletovaný, kamarády oblíbený. Jeho osobní vzhled i po letech zůstává téměř nezměněn. Drobných změn doznala pouze jeho štíhlá ztepilá postava, která se stala pouze ztepilou. Starou a nepraktickou uzdu vyměnil za prostorný batoh, do kterého se mu vše pohodlně vejde. Maskovací oděv opustil a stará známá místa nyní navštěvuje oděn do pestrého šatstva prérijních Indiánů a trapperů, zdoben korálky, amulety a škapulíři proti uřknutí. Navzdory přibývajícím letům, kilům a zkušenostem je to stále tentýž kluk.
Jeden ze dvou ostrůvků estrogenu v osadním rybníce testosteronu. Dříve pilná studentka, dnes nadějná slečna učitelka, ozdoba osady a vrchů Hostýnských. S osadou jezdí už hodně dlouho, jsa přivedena do kolektivu kamarádem Willisem. Kromě vzdělávání sebe samé je předurčena k vyučování nevzdělatelných mas zlínského žactva. V době, kdy většina osadníků užívá letního volna, oblažuje dětskou i dospělou populaci prodejem zmrzliny v nejmenované zoologické zahradě. Svobodná, nikoliv však nezadaná a proto nedosažitelná. Zájemci o vážné seznámení mají proto smolíka. Koukat, nekrmit.
Ozdoba Hradní stráže, věčný student, vášnivý motorista, pravidelně střídající vozidla nová (nespolehlivá) za ještě novější (a nespolehlivější). Štíhlý, šťastně ženatý mladý muž standardní výšky příslušníka stráže Pražského hradu a pana prezidenta. Blondýn árijských rysů, vytrvalec a pracant. U osady se vyskytl způsobem "kde se vzal, tu se vzal". Jisté je, že před lety byl více či méně úspěšným studentem gymnázia v Holešově, které bylo rádo, že se jej konečně zbavilo. Po základní vojenské službě se rozhodl trávit svůj čas bezcílným postáváním u bran Pražského hradu a zámku Lány, jako profesionální příslušník "Hradní gardy" (jak říká on, přičemž toto označení je notně zkreslené). Pro blaho osady je kdykoli ochoten dopravit kohokoli kamkoli jedním ze svých funkčních vozidel, nedbaje zákazů vjezdu, prudkých svahů a špatné sjízdnosti vozovky. Projevil se rovněž jako schopný logistik, jenž dokáže dopravit pochutiny nejrůznějších tvarů, chutí a vůní na jakékoli místo na světě - lhostejno či na Duchárnu nebo do jižního Iráku. Budiž za to pochválen.
Posledni komentare
24.03.2017 16:40:06: No nevím ja si ho pamatuju jako člověka co u HS šikanoval vojaky,donášel a měl z lezeni do zadku nad...
Do řad osadnictva včleněna výrokem šerifa na výročním ohni v únoru 2012, kdy takto poslušně (jako vždy) následovala kroky svého chotě Willise, dlouholetého člena osady. Inteligentní, milá, mladá (což není v osadě běžným zjevem), dle standardní modré větrovky lehce odlišitelná od věčně umolousaného zjevu ostatního osadnictva. S manželem tráví svůj čas cestováním po Zemích českých a moravských, ba i na přilehlém kontinentu.
Polovina potenciálu krásy osady, ještě před časem poctivá študentka a budoucí opora českého a moravského potravinového průmyslu, občanka obce Hulín,dness slečna laborantka (nicméně nikdo neví, v čem laboruje). Nalezena osadou, opuštěna v oblíbené pahorkatině v okolí Rusavy. Když bylo seznáno, že je trampského původu, čistotná, přátelská, komunikativní a jídlem oplývající, zařazena byla do řad osadnictva. Tento krok posléze hodnocen jako jeden z nejlepších v dějinách osady, hned po narození Páně Šerifovy. Osadních akcí se zúčastňuje pravidelně (tedy poctivě) a pakliže jí toto není z objektikvních důvodů umožněno, vždy má po ruce řadu výtečných výmluv. Ostatně jako všichni ostatní osadníci. V současné době stále svobodná, po vhodném partneru pátrající. Zájemci se mohou hlásit k výběrovému řízení obálkovou metodou k rukám šerifa osady. Leč obávám se, že marně, protože ALOŠEK má ráda jenom nás.
Šedá myš osady, skromný, tichý, nenápadný. Nevýrazného intelektu a vzrůstu. Nepříliš vyvinutého orientačního smyslu a fyzické zdatnosti. Amatérský lehký i těžký atlet, skokan, maratonec. Dlouholetý příslušník Armády ČR, která se jej dosud nestačila zbavit.

V Hostýnských vrších se poprvé vyskytl v době, kdy osada Čtyřlístek ještě neexistovala. Ke stávajícím členům STS stejného jména se přidal jako potulný pes a doprovázel jejich kroky po řadu let dalších, kdy byl z útrpnosti přijat z osadníka. Osadních akcí se zúčastňuje sporadicky, práci se vyhýbá a ke všemu má spousty připomínek. Pátá kolona osady. Ve snaze dostat se na výslunní často útočí na majestát šerifa ve snaze jej poškodit a zdiskreditovat jej v očích ostatních osadníků. Dosud neúspěšně. Nicméně jeho věrolomná snaha o zviditelnění se na úkor věkem sešlé hlavy osady neustává.
Přijat 28.června LP 2008 poté, co osadu již nějaký čas doprovázel jako černý pasažér. Štíhlý, pracovitý, často (a bezdůvodně) usměvavý. Stejně jako "osadní Boss" vzdělán co dřevokaz, kůrovec a červotoč, z čehož vyplývá, že žádná práce se dřevem mu není cizí. Šerifův věrný souputník nejen v lesních houštinách a na horských pastvinách. V době, kterou spolu netráví na trampu, společně pracují na víkendových "melounech" v marné honbě za bohatstvím a přepychem. Jeho rodinné a majetkové poměry nejsou v současné době známy. Mimo jiné i proto, že o tuto problematiku se osada zpravidla nezajímá a samotný osadník tváří se v této otázce tajuplně jako hrad v Karpatech.
Vousáč a vzdělanec osady, doplňující intelektuální špičku ledovce tvořenou Lucinkou a Aloškem. Po ukončení letitých studií na ČVUT se stal temporary obyvatelem hlavního a stověžatého města, aby zvýšil pracovitost tamnějšího obyvatelstva, které zmíněnou pracovitostí neoplývá.

Zrozen ve skromných podmínkách lesovny Bílavsko, v rodině hajného Lišky. NOMEN OMEN. Častý pobyt mezi lesními zvířátky vypěstoval v něm pevný vztah ke stromům, keřům, skalám a srnám. Toto později zúročil zahájením své vandrovní etapy, na kteréžto je věčným souputníkem Willisovým. Nezměnil se ani po prvním kontaktu s civilizací středních Čech a do lesů se pravidelně vydává v ošuntělém oděvu, v Praze běžně nevídaném. Vášnivý fotoreportér osady, díky němuž máme apoň těch pár fotek, které máme. Ač urostlý, dosud svobodný. Ženské plémě patrně stále neví, oč v jeho osobě přichází.
Posledni komentare
01.05.2010 19:57:40: jojo fešák....smiley${1}smiley${1}
Přijata dne 19. února 2011 na výročním ohni, jehož pořadové číslo si nepamatuje ani samotný šerif. A že ten si čísel pamatuje mraky... S neustále se zvyšujícím věkem osady, ubývá možností do našich řad nalákat mladé a nevinné dívky a panny, pročež i Koko jest ženou vdanou, která již přispěla svou trochou do mlýna populační politiky státu. Její trampská minulost je zmapována až k samým počátkům, tedy téměř do pravěku, kdy ještě nebylo stanů, chat, parního stroje, ani televizního zpravodajství. Osadníkem Kápem dosvědčeno, že byla potkávána co malé robě s velkou usárnou. Ve skutečnosti, nejednalo se již o malé robě, ale o pubertálního fakana, nicméně její usárna by dokázala pojmout několik usáren standardních rozměrů, pasáčka s vepři, sedláka s povozem, mámu a tátu... Dle výsledků posledního sčítání lidu, bytů, aut a bankovních kont, jest Koko příslušna bytem do města s poetickým názvem "Hanácké Antény", či tak nějak obdobně. Zda má její bydliště přímou či nepřímou souvislost s existencí tamní psychiatrické léčebny není prokázáno. Jinak se však jedná o ženu skromnou, poslušnou, pracovitou, jež díky své šikovnosti dovede vlastníma rukama proměnit nekonečné kopy korálků a cetek do podoby obdivuhodných předmětů. Škoda jen, že nedokáže takhle vytvořit i něco užitečného - jako třeba láhev osadního nejoblíbenějšího nápoje, Rousova Ukrutného Moku. Navzdory svým občasným uštěpačným literárním příspěvkům na vrub "admina" webu osady, tedy na vrub můj (!), ku ostatním členům našeho "okrašlovacího spolku vrchů Hostýnských" se chová zdvořile a k šerifovi vzhlíží s potřebnou úctou a projevuje před ním svou pokoru a podřízenost. Známo o ní je několik podstatných faktů: 1. Nevyhýbá se práci. 2. Vyhýbá se však kopcům. 3. Umí vhodně zvolit proviant a nápoje, aby se pak následně podělila s osadnictvem. 4. V žádném případě neumí zvolit vlastní obuv, aby tato byla odolnou na pevnost, pružnost a "pat-neotlačitelnost".
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.